Hakkımızda

Türkiye’nin öncü Varlık Yönetim Şirketlerinden (“VYŞ”) Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ("Hayat Varlık"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararı ile 2008 yılında kurulmuştur.

Hayat Varlık'ın ana faaliyet konusu, bankaların ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın alınan alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

31.12.2017 itibarıyla hazırlanmış solo mali tablolara göre varlık yönetim şirketleri arasında aktif büyüklüğü (1.0 milyar TL), kredi portföyü büyüklüğü (980 milyon TL), öz kaynakları (408 milyon TL), ödenmiş sermaye (185 milyon TL) ve net dönem karı (73 milyon TL) kalemlerinde birinci sırada yer almaktadır.

Şirket, kurulduğundan bu yana (2017 yıl sonu itibarıyla) kümülatif 10,8 milyar TL anapara tutarında, %53’ü ticari ve %44’si bireysel nitelikte tahsili gecikmiş alacak portföyü satın almış olup, bu açıdan da lider konumdadır. Portföyde asıl olarak bankalardan kısmen de diğer finansal kuruluşlardan alınmış her kategoriden ve farklı teminat yapısına sahip, hem kurumsal/ticari hem de bireysel, geniş bir yelpazede tahsili gecikmiş alacaklar bulunmaktadır.

Hayat Varlık, müşterilere daha hızlı ve esnek çözümler, portföylerini aldığımız bankalara ise tatmin edici hizmet sunmak ve sonuçta daha fazla değer yaratmak adına yeni teknoloji yatırımlarına azami önem vermektedir.

Hayat Varlık’ın organizasyonu; Bireysel ve Ticari Krediler, Müşteri Deneyimi, Ar-Ge, Yasal Takip, Yatırımlar, İnsan Kaynakları ve İletişim, Finans, Hazine ve Yatırımcı İlişkileri departmanlarından oluşmaktadır.

Hayat Varlık, gerek kredi çözüm görüşmelerini gerekse de yasal takip işlemlerini esas olarak kendi kadrosundaki 450’ye yakın finans ve hukuk uzmanı ile yürütmektedir. 31.12.2017 itibarı ile şirketin kadrosunda teknoloji, karar destek ve genel müdürlük birimleri dahil 570 çalışanı bulunmakta olup, bunlardan %90'ı Istanbul’da %10'u ise altı büyük şehirdeki bölge ofislerinde yerleşiktir. 

Hayat Varlık kuruluşundan bu yana ortaklık yapısı uluslararası kurumsal ortaklardan oluşmuş olup, bunun bir yansıması olarak da müşteri odaklılık, profesyonellik, kurumsallık ve etik değerler baz alınarak süreçleri oluşturulmuş ve korunmuştur.

Hayat Varlık, hem uluslararası finansal piyasalardan, hem de Türkiye borçlanma araçları piyasasından fonlama sağlayabilmiştir:

 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("EBRD"), 2011 yılında şirketimize 100 milyon TL tutarında özkaynak ve kredi finansmanı sağlayarak azınlık ortak olmuştur.
 • Şirketimiz, ihraç ettiği 600 milyon TL'dan fazla çeşitli vadelerdeki tahvillerle sabit getirili menkul kıymetler tarafında önemli bir yatırımcı bazına ulaşmıştır. Tahvil programımızın yatırımcı tabanını geliştirmek ve ortalama vadeyi uzatmak amacı ile EBRD tahvil programımıza yatırımcı olarak katılmaktadır.
 • Şirketimiz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve dünyanın en büyük bankası olan ICBC’nin iştiraki ICBC Turkey’den uzun vadeli 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır.

 Mehmet Güler - Cariyeler Huri Gibi

Mehmet Güler - Heyecan

Yatırım yapılabilir uzun dönem kredi derecelendirme notumuz Turkrating tarafından 2017 yılında TR AA notuna yükseltilmiştir. (Önceki uzun dönem not TR AA-) Kısa dönem notu ise TR A1 olarak teyit etmiştir.

Hayat Varlık,
 • 2017 yıl sonu itibarıyla, 40'a yakın finans kuruluşundan, anapara bakiyesi toplamı 10,8 milyar TL tutarında olan 100'ün üzerinde portföy satın almıştır.
 • Türkiye’deki 15 VYŞ arasında, 31.12.2017 tarihi itibarıyla anapara bakiyesi, aktif büyüklüğü, portföy büyüklüğü ve özkaynak bakımından sektörün öncülerinden biridir.
 • Müşteri odaklı yaklaşımı ve çalışanlarına yönelik yenilikçi ve öncü uygulamaları ile Harvard Business School vaka çalışmasına konu olmuştur. 
 • Çalışanlarını geliştirmeye önem vermektedir. “Ömür Boyu Gelişim” anlayışı doğrultusunda, çalışanları için, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Hayat Varlık Akademisi projesini hayata geçirmiştir. Hayat Varlık Akademisi
 • Hayat Varlık Akademisi'nin Agent Camp işe alım eğitim programı Brandon Hall Mükemmeliyet Ödüllerinde 4 alanda 3 Altın 1 Gümüş ile ödüllendirilmiştir. Hayat Varlık İnsan Kaynakları
 • Hayat Varlık Akademisi 2017 yılında, çalışanlara sunulan eğitim-gelişim fırsatlarıyla ve yetenek gelişimiyle birlikte, performansa yönelik uygulamalarıyla, Association for Talent Development tarafından verilen ATD Best Ödülü’ ne sahip olmuştur.
 • Hayat Varlik kurumsal sitesi kapsamında, sektörel konularda yerel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin derleme ve makalelere yer vermektedir. Hayat Varlık Makaleler
 • Great Place to Work tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” ve “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2015” yarışmalarında, 50-500 çalışan kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşvereni arasında yer almıştır ve ayrıca 2014 yılında “İş- Yaşam Dengesi Özel Ödülü” ne de layık görülmüştür. Hayat Varlık İnsan Kaynakları
 • Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının sonucunda, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" Sertifikasını almaya hak kazanan tek VYŞ’dir. Hayat Varlık ISO 10002
 • Bilgi güvenliği konusuna azami önem göstermektedir. Hayat Varlık 2016 yılında ISO 27001 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikasına sahip olmuştur. Hayat Varlık ISO 27001
 • Faaliyetlerini, uluslararası düzenlemeler ve en iyi örnek uygulamalar çerçevesinde göstermeye önem vermektedir. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği, RMA International (Receivables Management Association International) ve FENCA (Federation of European National Collection Associations) üyesidir.
 • Faaliyetlerinin, global ve yerel çevrenin, toplum ve ekonomi üzerinde negatif etkisi olmadığına emin olmak ve gelecek kuşaklara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, yaşanabilirbir dünya bırakmak için, çevreye duyarlı olmanın ve çevre dostu politikaları uygulamanın önemine inanmaktadır.

Kilometre Taşları

2008

TURKASSET 1 Şubat 2008 tarihinde LBT Varlık olarak Lehman Brothers tarafından kurulmuştur. Hemen faaliyete başlayan Şirket, ilk tahsili gecikmiş alacak portföylerini aynı yıl satın almıştır. 2008 yılında mevcut portföylerden 23 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 131 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2009

Vector Holdings S.a.r.l., LBT Varlık hisselerinin tamamını Lehman Brothers’dan devralmıştır. 2009 yılında mevcut portföylerden 40 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 18 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2010

2010 yılında mevcut portföylerden 73 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 97 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2011

EBRD, LBT Varlık’a 100 milyon TL tutarında öz kaynak ve kredi finansmanı sağlayarak azınlık ortak olmuştur. 2011 yılında mevcut portföylerden 109 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 77 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2012

LBT Varlık finansman kaynaklarını çeşitlendirerek tahvil programını başlatmıştır. 2012 yılında mevcut portföylerden 115 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 149 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2013

EBRD, 2013 Ekim ayında, Şirketin başarı ile devam eden tahvil programına yatırımcı olarak katılmaya karar vermiştir. 2013 yılında mevcut portföylerden 142 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 119 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2014

LBT Varlık, 20 Haziran 2013 tarihinde BDDK‘nın faaliyet iznini almış olan Hayat Varlık’ın hisselerinin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmasına karar vermiş ve 20 Mayıs 2014 tarihinde bağlı ortaklıkları arasına katmıştır. İki şirket 26 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TURKASSET çatısı altında birleşmiştir. Birleşme işlemi sonucunda, LBT Varlık tüm varlık ve yükümlülükleri ile TURKASSET’e katılmıştır. 2014 yılında mevcut portföylerden 170 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 182 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2015

Şirket, 8 Nisan 2015 tarihli genel kurul kararına istinaden, Şirket sermayesini 40.753.564 TL'den 185.000.000 TL'ye çıkartarak nakdi sermaye artışını gerçekleştirmiştir. 2015 yılında mevcut portföylerden 165 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 62 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2016

Şirket, 30 Haziran 2016 tarihinde Artı Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin banka ve diğer finansal kuruluşlardan farklı zamanlarda temlik almış olduğu tahsili gecikmiş alacak portföyünü devir ve temlik almıştır. Şirket 29 Eylül 2016 tarihinde ise Atlas Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin tüm hisselerini satın almıştır. 18 Kasım 2016 tarihinde şirketin unvanı Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

2016 yılında mevcut portföylerden 217 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 167 milyon TL yatırım yapılmıştır.

2017

EBRD ve ICBC'den 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi sağlanmıştır.

TURKASSET, Hayat Varlık ile birleşmiş olup, varlık ve yükümlülükleri ile Hayat Varlık'a dahil olmuştur.

Şirketin notu TR AA'ya revize edilmiştir (TR AA-'dan).

Şirket, 2016'da Brandon Hall Excellence ve 2017'de ATD En İyi ödüllerine layık görüldü.

306 milyon TL tutarında rekor tahsilata ulaşıldı ve 107 milyon TL tutarı yeni portföylere yatırıldı.

MEHMET GÜLER

1944 Malatya’da doğdu.
1965 diploma, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Ankara.
1976 diploma, Güzel Sanatlar Akademisi Kassel, Almanya.
1977 den beri Almanya, Kassel kentinde serbest sanatçı olarak yaşamaktadır.

Türkiye, Avrupa ve Amerika‘da müze ve galerilerde 174 kişisel sergi açtı, bienallere, trienallere, sanat fuarlarına ve grup sergilerine katıldı.
Türkiye ve Avrupa‘da çok sayıda ödülle değerlendirildi.
Yapıtları müzelerde, resmi kurumlarda ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER | SEÇİM
Elisabeth O‘Neil Werner Museum Charleston, South Carolina, USA / Transco Gallery, Houston, Texas, USA / Şehir Müzesi Dornbirn, Avusturya /
Kültürmerkezi Utrecht, Hollanda / Kültürmerkezi Rotterdam, Hollanda / Museum Kirklees Metropolitan Council Art Museum, Huddersfield, İngiltere / Müze Schloss Bellevue Kassel, Almanya / Kültürmüdürlüğü Kreuzberg, Berlin, Almanya / Schloss Cappenberg, Unna, Almanya / Sanatcemiyetleri Paderborn, Frankenthal, Vreden, Lübbecke, Almanya / Devlet Müze ve Galerileri Ankara, İzmir ...

GRUP SERGİLERİ | SEÇİM
Modern Sanatlar Müzesi, 20. Yüzyıl Müzesi, Viyana, Avusturya / Modern Sanatlar Müzesi, Singapur /
Helsinki, Finlandiya / Künstlerforum Bonn, Almanya / Eyalet Müzesi Wiesbaden, Almanya / Müze Ehrenhoff Düsseldorf, Almanya / 5. Uluslararası Aquarel ve Grafik Sergisi, Bergamo, Italya / Expo 2008 Zaragoza, İspanya / Üç Kuşak Gazi‘li Sanatçılar, Ankara / Egeart Sanat Günleri, İzmir / Soyutun Serüveni, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara / İYS İstanbul Yaz Sergisi, İstanbul / Müze Jülich, Almanya / ODTÜ 13. Sanat Festivali, Ankara / 5. Egeart Sanat Günleri, /
İzmir / 90/90 Cumhuriyetin kuruluşunun 90. yılı sergisi, Berlin, Almanya …

ÖDÜL VE MANSİYONLAR
2014      Altın Onur Rozeti, Kassel, Almanya
2013      Ödül, SYNKO, Transkulturelle Vernetzung, Köln, Almanya
2013      Bosphorus Awards, Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Sanat Ödülü
2001      Ödül, Premio Agazzi 5. Uluslararası grafik yarışması, İtalya
1991      Ödül, Uluslararası Grafik Yarışması, Bergamo, İtalya
1990      Ödül, Uluslararası Grafik Trienali, Frechen, Almanya
1986      Ödül, Uluslararası Grafik Trienali, Frechen, Almanya
1984      Mansiyon, Enka Vakfı resim yarışması, İstanbul
1983      Ödül, DYO resim yarışması İzmir, Ankara, İstanbul
1983      Ödül, Vakko resim yarışması İstanbul, Ankara, İzmir
1983      Ödül, Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü, İstanbul
1983      Mansiyon, Wiking Grafik yarışması, İzmir
1979      Mansiyon, DYO resim yarışması İzmir, Ankara, İstanbul
1977      Mansiyon, DYO resim yarışması İzmir, Ankara, İstanbul
1975      Ödül, Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara, İstanbul, İzmir
1974      Ödül, DYO resim yarışması İzmir, Ankara, İstanbul
1973      Mansiyon, DYO resim yarışması İzmir, Ankara, İstanbul

BİENAL VE TRİENALLER
2000    Uluslararası Grafik Trienali Kahire, Mısır
1999    Uluslararası Grafik Bienali Frechen, Almanya
1997    Uluslararası Grafik Trienali Kahire, Mısır
1996    Uluslararası Grafik Trienali Frechen, Almanya
1996    Uluslararası 12. Desen Bienali, Cleveland, İngiltere
1993    Jubiläum X Internationale Grafik Triennale Frechen, Deutschland
1990    Uluslararası Grafik Trienali Frechen, Almanya
1990    Uluslararası Grafik Bienali - İntergrafik, Berlin, Almanya
1989    Uluslararası 11. Desen Bienali, Cleveland, İngiltere
1986    Uluslararası Grafik Bienali Frechen, Almanya
1983    Uluslararası Grafik Bienali Frechen, Almanya
1976    Uluslararası Grafik Bienali Frechen, Almanya
1975    MIR 75/30 OZN Grafik Bienali Slovenj, Gradec,Yugoslavya
1974    Uluslararası Grafik Bienali Frechen, Almanya
1974    Uluslararası Grafik Bienali Krakov, Polonya